/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

زرتشت احمدی‌راغب در ۳۸مین روز اعتصاب غذا/ فایل صوتی

23 ژوئیه 20
زرتشت احمدی‌راغب در ۳۸مین روز اعتصاب غذا/ فایل صوتی

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹: زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی در تیپ پنج زندان تهران بزرگ، درحالی وارد ۳۸مین روز اعتصاب غذای خود شد که در وضعیت جسمی نگران کننده‌ای به‌سر میبرد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، زرتشت احمدی‌راغب، که از ۳۸ روز پیش، در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده بود، در شرایط جسمی نگران کننده‌ای به‌سر میبرد.

احمدی‌راغب که روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه، پس از دریافت ابلاغیه به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار مراجعه کرده بود، جهت اجرای محکومیت بازداشت شد. وی از روز بازداشت اعلام اعتصاب غذا کرد و تا امروز در اعتصاب بسر میبرد.

این فعال مدنی، پیامی صوتی از داخل زندان ارسال کرده که می‌توانید از اینجا بشنوید.

پیام زرتشت احمدی‌راغب در ۳۸مین روز اعتصاب غذا

زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب اولین بار در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ در منزل شخصی‌اش توسط مامورین امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. در اواسط مهر ماه سال ۱۳۹۸ آقای راغب با پایان مراحل بازجویی به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد. اتهامات مطروحه علیه وی «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به روسای قوای سه گانه» عنوان شده بود. آقای راغب نهایتا پس از ۵ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۲۳ دی ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

این فعال مدنی که از امضاء کنندگان بیانیه موسوم به ١۴ امضا نیز به حساب می‌آید، خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نیز، در ارتباط با امضاء این نامه بازداشت و پس از مدتی با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.