/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

کارشناسان سازمان ملل: اعدام نوید افکاری پیام شدیدا نگران کننده‌ای برای معترضان دارد

14 سپتامبر 20
کارشناسان سازمان ملل: اعدام نوید افکاری پیام شدیدا نگران کننده‌ای برای معترضان دارد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹: کارشناسان حقوق بشر امروز اعدام فراقضایی نوید افکاری را به شدت محکوم کردند و نسبت به این اعدام که آخرین اعدام از مجموعه احکام اعدام معترضان سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به حساب میرود هشدار دادند.

این کارشناسان با ابراز تسلیت به خانواده نوید افکاری گفتند: «عمیقا آزاردهنده است که مقامات ظاهرا از اعدام یک ورزشکار برای ترساندن مردم در این شرایط نا آرامی‌های اجتماعی استفاده کردند».

ایشان در ادامه بیان داشتند: «این که با اعدام خودسرانه (صدور و اجرای حکم اعدام بدون اجرای تشریفات قانونی لازم) چنین بی‌توجهی فاحشی به حق حیات صورت گیرد، موضوعی منحصر به امور داخلی نیست. ما از جامعه بین المللی می‌خواهیم که به این اقدامات جمهوری اسلامی ایران شدیدا واکنش نشان دهد».

در ادامه بیانیه این کارشناسان اظهار داشتند: «اعدام افکاری، دومین اعدام در دو ماه اخیر در ارتباط با اعتراضات، به همراه تعداد نگران کننده‌ای از دیگر احکام اعدام که علیه معترضان صادر شده است، موجب نگرانی نسبت به برخورد مقامات با اعتراض‌های آتی و هرنوع ابراز مخالفت یا بیان نظر مخالف است».

نوید افکاری سنگر، ۲۷ ساله و کارگر گچ‌کاری که ورزش کشتی را نیز به طور حرفه‌ای دنبال می‌کرد و چند مدال در مسابقات داخلی آورده بود، صبح روز ۲۲ شهریور، بدون آن‌که حق آخرین ملاقات با خانواده‌اش را داشته باشد، اعدام شد. 

این کارشناسان در بخشی از بیانیه گفتند: «اگر افکاری مرتکب قتل شده است، چرا پنهانی و به موجب اعترافات اخذ شده زیر شکنجه محاکمه شد؟ اعدام نوید افکاری فراقضایی و خودسرانه بوده و در دادگاهی فاقد حداقل اصول شکلی و ماهوی دادرسی منصفانه، و در پوشش اتهام قتل صادر شده است».

این کارشناسان ضمن تاکید بر «ماهیت داتا بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز مجازات اعدام» گفتند: «این اظهارات درباره وقوع شکنجه که به آن رسیدگی هم نشده است، پخش اعترافات اجباری وی در تلویزیون دولتی، و استفاده از دادگاه‌های غیرعلنی عمیقا موجب پریشانی است».

نوید افکاری به اتهام «مباشرت در قتل» یک مامور حفاظت آبفای شیراز به نام حسن ترکمان که در جریان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ شیراز برای مقابله با معترضان اعزام شده بود، به قصاص نفس محکوم و برادر او وحید افکاری نیز به اتهام معاونت در قتل، در شعبه یکم دادگاه کیفری یک استان فارس به ۲۵ سال حبس محکوم شد. این دو برادر در دادگاه‌ گفته بودند که تمام اعتراف‌های آن‌ها دروغین بوده و زیر شکنجه اخذ شده است.

در بخشی از این بیانیه کارشناسان اظهار داشتند: «مجموعه حوادث رخ داده در پرونده‌ نوید افکاری تردیدهای جدی نسبت به صحت مبنای اتهام قتل بر وی ایجاد می‌کند. اعدام مخفیانه تسریع شده، اعترافات اجباری تحت شکنجه به عنوان تنها دلیل، دادگاه غیرعلنی، و عدم اجرای مقررات داخلی حاکم بر درخواست عفو و ملاقات آخر با خانواده، همه نشانگر آن است که مقامات قصد داشته‌اند که اعدام وی را به تسریع اندازند».