/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام مصطفی شفیعی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان رجایی شهر #کرج… https://t.co/eO4acJdE9d27 سپتامبر

اعدام دو برادر در زندان مرکزی مشهد

15 سپتامبر 20
اعدام دو برادر در زندان مرکزی مشهد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹: حکم دو زندانی که نسبت برادری باهم داشتند و با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

بنا به گزارش وبسایت روزنامه خراسان، صبح روز جاری، حکم اعدام دو مرد در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. این دو زندانی که با اتهام ««تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند، نسبت برادری باهم داشتند.

در این گزارش ادعا شده این افراد در یک گروه چهار نفره که یک نفر از آنها زن بود، به ۳۶ مورد تجاوز اعتراف کرده‌اند اما به هویت دو برادر اعدام شده اشاره‌ای نشده است. 

در پرونده‌هایی که موضوع تجاوز مطرح می‌شود احتمال شکنجه متهمان به قصد اعتراف و صدور حکم اعدام براساس اعترافات تحت شکنجه بسیار زیاد است.

ایران جزء معدود کشورهایی است که برای اتهام تجاوز به عنف حکم اعدام صادر می‌کند.