/ IHRights#Iran: An unidentified man who was sentenced to death on charges of “moharebeh (enmity against god), disturbing pub… https://t.co/pYmY9eP59d28 سپتامبر

اعدام یک زندانی در «ندامتگاه مرکزی کرج»

6 اکتبر 20
اعدام یک زندانی در «ندامتگاه مرکزی کرج»

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۹: حکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد و تجاوز به عنف» به دوبار قصاص نفس و یک اعدام محکوم شده بود در زندان «ندامتگاه مرکزی کرج» به اجرا درآمد. به‌نظر می‌رسد که حکم اعدام درخصوص این زندانی اجرا شده باشد.

بنا به گزارش وبسایت روزنامه ایران، صبح روز یک‌شنبه ۱۴ مهر ماه، یک مرد در زندان «ندامتگاه مرکزی کرج» اعدام شد. هویت این زندانی که با اتهام دو فقره «قتل عمد» به دوبار قصاص نفس و برای «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بود، مسعود اعلام شده است.  در این خبر مشخص نشده کدام حکم برای این زندانی اجرا شده باشد، اما به‌نظر میرسد که حکم اعدام از بابت اتهام تجاوز در مورد او اجرا شده باشد.

این منبع در توضیح جزئیات پرونده نوشته است که مسعود، «برادرزنش و همسر او را به قتل رسانده» و به همسر او «تجاوز» کرده است.

در پرونده‌هایی که موضوع تجاوز مطرح می‌شود احتمال شکنجه متهمان به قصد اعتراف و صدور حکم اعدام براساس اعترافات تحت شکنجه بسیار زیاد است.

ایران جزء معدود کشورهایی است که برای اتهام تجاوز به عنف حکم اعدام صادر می‌کند.