/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

انتقال پدر و دختر جهت اعدام در رشت

22 فوریه 21
انتقال پدر و دختر جهت اعدام در رشت

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۴ اسفند ۱۳۹۹:  پدر و دختری که به اتهام «قتل عمد» شوهر دختر به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده‌اند، در زندان مرکزی رشت، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند. منابع مطلع می‌گویند «شوهر این دختر وی را کتک میزد و پدر که راهی برای نجات دخترش نداشت، در قتل داماد با دخترش همکاری کرده بود».

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، طی روزهای گذشته یک مرد به همراه دخترش در زندان مرکزی رشت، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. این پدر و دختر به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده‌اند.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این پدر و دختر کسی را ندارند و ملاقات آخرشان با یکدیگر انجام شده است. این دو با همکاری هم همسر دختر را که بد دل بود و دختر را کتک میزد و حاضر به طلاق هم نبود به قتل رسانده بودند و حال خانواده مقتول تفاضل دیه را پرداخت کرده‌اند و قرار است حکم ایشان درصورتی که شکات رضایت ندهند، طی روزهای آینده اجرا شود».

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۲۵ اعدام از بین ۲۸۰ اعدامی که سال ۲۰۱۹ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.