/ IHRightsJuvenile offender #MohammadrezaHaddadi is on death row after an unfair trial and despite evidence of his innocence.… https://t.co/809lV1JiVa17 ژوئن

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در بیرجند

13 آوریل
اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در بیرجند

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰: حکم یک زندانی به‌نام ارسلان مرادی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی بیرجند به اجرا درآمد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه، حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی بیرجند به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش ارسلان مرادی احراز شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «ارسلان مرادی از دو سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود».

به گزارش هنگاو که نخستین بار این خبر را منتشر کرد، مسئولین زندان بیرجند حتی اجازه آخرین ملاقات را به خانواده ارسلان مرادی ندادند.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

با اینکه حدود چهار سال از الحاق یک ماده به قانون مبارزه مواد مخدر می‌گذرد، اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند همچنان ادامه دارد. در قانون جدید جرائم مربوط به مواد مخدر، اصلاح سال ۱۳۹۶، صدور حکم اعدام به طور اخص محدود شده و به طور عام یک درجه تخفیف در برخی از موارد پیش‌بینی شده بود. 

بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۵ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده بودند.