/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام احمد فروهید که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #بروجرد به اج… https://t.co/TmxGtb1ZvY25 سپتامبر

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در اصفهان

13 آوریل
اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در اصفهان

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰: حکم یک زندانی به‌نام محمدقربان کریمی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد. دو زندانی دیگر در سلول انفرادی در انتظار اجرای حکم.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه، حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش محمدقربان کریمی، ۳۹ ساله و اهل اصفهان احراز شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

به گفته منابع مطلع، محمدقربان کریمی که پیش از بازداشت شغل آزاد داشته، از اواخر سال ۱۳۹۳ بازداشت و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.

هم‌اکنون دو زندانی دیگر نیز که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان مرکزی اصفهان به سلول انفرادی منتقل شده و در انتظار اجرای حکم به‌سر میبرند.

اعدام محمدباقر کریمی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

با اینکه حدود چهار سال از الحاق یک ماده به قانون مبارزه مواد مخدر می‌گذرد، اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند همچنان ادامه دارد. در قانون جدید جرائم مربوط به مواد مخدر، اصلاح سال ۱۳۹۶، صدور حکم اعدام به طور اخص محدود شده و به طور عام یک درجه تخفیف در برخی از موارد پیش‌بینی شده بود. 

بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۵ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده بودند.