/ IHRightsA woman was filming the violent arrest of a protester whose top is pulled over his head as he’s taken away on a mot… https://t.co/hYKaTnbayg02 اکتبر

امیرعباس آذرم‌وند بازداشت شد

1 سپتامبر 21
امیرعباس آذرم‌وند بازداشت شد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰:  امیرعباس آذرم‌وند، خبرنگار روزنامه صمت و فعال کارگری، صبح روز جاری در منزل خود در تهران بازداشت شد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، ساعت ۳۰ :۸ صبح روز جاری، چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه، امیرعباس آذرم‌وند در منزل خود بازداشت شد.

یکی از نزدیکان وی در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «به خانواده امیرعباس گفتند که از طرف اطلاعات سپاه بازداشت می‌کنند و در حکم بازداشتی که نشان دادند، اتهامش را تبلیغ علیه نظام نوشته بودند».

امیرعباس آذرم‌وند، خبرنگار روزنامه صمت و فعال کارگری است که پیشتر نیز دو بار در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۷ سابقه بازداشت در پرونده خود داشته است.

تا زمان تنظیم این گزارش از محل بازداشت و یا اتهامات دقیق امیرعباس آذرم‌وند اطلاع دقیقی در دست نیست.