/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

آتنا دایمی پس از هفت سال زندان آزاد شد

24 ژانویه 22
آتنا دایمی پس از هفت سال زندان آزاد شد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰: آتنا دایمی، فعال سرشناس حقوق بشر که از هفت سال پیش بدون یک روز مرخصی در زندان به‌سر میبرد، از زندان لاکان رشت آزاد شد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز جاری، دوشنبه ۴ بهمن ماه، آتنا دایمی، زندانی سیاسی زندان لاکان رشت و فعال سرشناس حقوق بشر از زندان لاکان رشت آزاد شد.

آتنا دائمی اولین بار روز ۲۹ مهر ماه سال ۱۳۹۳ بازداشت شد و ۸۶ روز را در سلول انفرادی بند دو-الف تحت بازجویی به سر برده بود. وی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شده و در نهایت به‌دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

یکی از مصادیقی که در دادگاه علیه آتنا دائمی استفاده شده بود، پستهای فیسبوکی و فعالیت‌های وی در مخالفت با مجازات اعدام بوده است. آتنا با موافقت قاضی تجدیدنظر در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴  با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین آزاد شد و پس از آزادی، دادگاه تجدیدنظر محکومیت وی را به ۷ سال کاهش داد.

آتنا دایمی که در تمام طول مدت زندان هفت ساله خود از مرخصی استفاده نکرد، در زندان نیز دست از فعالیت‌های خود برنداشت و برای آن نیز به حبس و شلاق محکوم و روز ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ از زندان اوین در تهران به زندان لاکان رشت تبعید شد.

در پرونده‌ای که بخاطر فعالیت‌های آتنا دایمی در زندان برای او تشکیل شد، وی بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «اخلال در نظم زندان» به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.