/ IHRightsA woman was filming the violent arrest of a protester whose top is pulled over his head as he’s taken away on a mot… https://t.co/hYKaTnbayg02 اکتبر

زرتشت احمدی راغب در اعتصاب غذا

5 مارس
زرتشت احمدی راغب در اعتصاب غذا

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰: زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی که از ۱۲ روز پیش بازداشت و به بند ۴ زندان تهران بزرگ منتقل شده، از زمان بازداشت در اعتصاب غذا به‌سر میبرد. به گفته نزدیکان زرتشت احمدی، وی در وضعیت جسمی نگران کننده‌ای به‌سر میبرد و زندانیان غیر سیاسی به او حمله کرده‌اند. 

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی  و از امضاء کنندگان نامه ۱۴ امضاء استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران از زمان بازداشت خود در تاریخ ۲ اسفند ماه، در اعتصاب غذا به‌سر میبرد.

زرتشت احمدی، پس از بازداشت به بند ۴ زندان تهران بزرگ منتقل شده و در شرایط نگران کننده‌ای به‌سر میبرد. 

یکی از نزدیکان وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «بند ۴ زندان تهران بزرگ مختص زندانیان غیر سیاسی خطرناک است و اکثر زندانیان آن، اشرار، سارقین و چاقوکشان هستند. روز جمعه ۱۴ اسفند ماه، چند تن از مسئولان برای بازرسی آمده بودند و زرتشت احمدی، درخصوص شرایط بد زندان مانند نبود آب گرم شکایت کرد. پس از رفتن آنها نزدیک به ۱۵ تن از اشرار بند، به زرتشت احمدی حمله کردند که از اطرافیان وکیل بند بودند. جان او در این بند در خطر است».

در زمان بازداشت زرتشت احمدی، ماموران اقدام به تفتیش خانه این کنشگر کرده و برخی لوازم شخصی او را ضبط کرده‌اند. گفته شده، بازداشت این فعال مدنی در ارتباط با پرونده نامه ۱۴ امضاء بوده است.

زرتشت احمدی‌راغب که تاکنون چندین بار بازداشت و زندانی شده، یکی از امضاء کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی است که در آستانه ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ با هدف طرح یک سری از خواسته‌های سیاسی و مدنی منتشر شد. 

امضاکنندگان این بیانیه با طرح مشکلات اقتصادی، مدنی و سیاسی داخل ایران ضمن انتقاد از وضعیت جاری کشور در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواستار اعمال اصلاحات در قانون اساسی کشور، کناره‌گیری سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شده بودند. آقای راغب بابت این پرونده با قید وثیقه آزاد است.