/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام سه زندانی بلوچ در زاهدان

17 مه 22
اعدام سه زندانی بلوچ در زاهدان

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱: حکم سه زندانی بلوچ به‌نام‌های فرشاد گمشادزهی، اسماعیل جهانتیغ و منصور براهویی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. احتمال میرود فرشاد گمشادزهی هنگام ارتکاب اتهام انتسابی، زیر ۱۸ سال بوده است.

بنا به گزارش کمپین فعالین بلوچ، صبح روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، حکم اعدام سه مرد بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. هویت این سه زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند، فرشاد گمشادزهی، اسماعیل جهانتیغ و منصور براهویی احراز شده است.

احتمال آن میرود که فرشاد گمشادزهی در هنگام ارتکاب اتهام انتسابی، زیر ۱۸ سال بوده است. تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص ادامه دارد.

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۱۸۳ اعدام از بین ۳۳۳ اعدامی که سال ۲۰۲۱ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.