/ IHRightsاگر مدارک و اسنادی در مورد کشته‌شدگان دارید، از طریق شماره زیر می‌توانید با سازمان حقوق بشر ایران تماس بگیرید.… https://t.co/gdO4v2jQwS01 اکتبر

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در زاهدان

22 مه
اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در زاهدان

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱ خرداد ۱۴۰۱: حکم یک مرد بلوچ به‌نام اسمائیل شه‌بخش که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.

بنا به گزارش حال‌وش، صبح روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، حکم اعدام یک مرد بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش اسمائیل شه‌بخش، ۵۰ ساله، متاهل و ساکن زاهدان اعلام شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس این گزارش، اسمائیل شه‌بخش از سال ۱۳۹۸ با این اتهام در زاهدان بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او اتهامات وارده را در دادگاه رد کرده بود. 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۵ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده بودند. این در حالیست که اعدام این دست از زندانیان در سال ۲۰۲۱ رشد چشمگیری داشت و به ۱۲۶ تن رسید.