/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

شهروز سخنوری که توسط اینترپل به ایران بازگردانده شده ‌بود، اعدام شد

20 مه 23
شهروز سخنوری که توسط اینترپل به ایران بازگردانده شده ‌بود، اعدام شد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲: حکم دو زندانی که با اتهام «قاچاق انسان» و یا «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.  یکی از زندانیان توسط اینترپل به ایران استرداد شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران، ضمن محکوم کردن اعدام زندانیان در ایران، خواهان پاسخگو کردن اینترپل درخصوص تحویل این زندانی به ایران شده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران دراین خصوص گفت: «اگر آن‌گونه که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، پلیس بین الملل شهروز سخنوری را تحویل ایران داده باشد، آنگاه آنان نیز در اعدام او سهیم بوده و باید پاسخگو باشند.»

بنا به گزارش میزان، صبح امروز، شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، حکم اعدام یک مرد در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش شهروز سخنوری اعلام شده، با اتهام «قاچاق انسان به قصد فحشا» به اعدام محکوم شده بود.

براساس این گزارش، این فرد به کارگران جنسی کمک می‌کرد که برای کار به خارج از ایران بروند.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، شهروز سخنوری، شهریور ماه ۱۳۹۹ در کشور مالزی توسط اینترپل بازداشت و به ایران بازگردانده شده بود. سازمان حقوق بشر ایران، پیشتر خواهان پاسخگو کردن اینترپل درخصوص تحویل این زندانی به ایران شده بود.

پرسش سازمان حقوق بشر ایران از اینترپل: آیا فردی را که در خطر اعدام بود، تحویل دادید؟

علاوه براین، به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، حکم اعدام یک مرد دیگر در این زندان به اجرا درآمده است. این زندانی که هویتش عبدالحسین امامی‌زاده، اهل کرمانشاه اعلام شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

این زندانی از حدود ۳ سال پیش با این اتهام بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، از زندان قزل‌حصار کرج به زندان رجایی شهر منتقل شده بود و روز چهارشنبه حکم اعدام او به اجرا درآمد.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی گفت: «”این زندانی روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر منتقل و حکم او سحرگاه چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه اجرا شد.»

اعدام عبدالحسین امامی‌زاده تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

براساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سه سال پس از اجرای اصلاحیه قانون مواد مخدر در پایان سال ۲۰۱۷ کاهش داشت، اما این آمار در سال ۲۰۲۲ که حداقل ۲۵۶ نفر اعدام شدند، بیش از دو برابر تعداد سال ۲۰۲۱ و ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ است.