/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

22 اوت 23
اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲: روز دوشنبه، حکم اعدام یک زندانی بلوچ بانام فامیل میر که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. پیشتر خبر اعدام چهار زندانی بلوچ دیگر در این روز، در زندان مرکزی زاهدان اعلام شده بود.

بنا به گزارش حال وش، صبح دیروز، دوشنبه ۳۰ مرداد ماه، حکم اعدام یک مرد بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش میر (نام کوچک نامشخص) اعلام شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

پیشتر خبر اعدام چهار زندانی بلوچ دیگر در این روز و در زندان مرکزی زاهدان اعلام شده بود. این چهار زندانی که عبدالصمد خادم، یعقوب اجباری، محمدانور براهویی و اسماعیل قنبرزهی نام داشتند نیز با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

اعدام هیچ یک از این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اقلیت‌های اتنیکی در ایران در مقایسه با سایر نقاط ایران، با درصد بالاتری در آمار مجازات اعدام حضور دارند. استان سیستان و بلوچستان با ۳۹ اعدام به ازای هر یک میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ دارای بیشترین سرانه اعدام در کشور بوده است. تحقیقات و نظارت سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، حداقل ۱۷۴ زندانی بلوچ اعدام شده‌اند که ۳۰ درصد از کل اعدام‌ها در ایران را شامل می‌شود.

تصویر زیر متعلق به عبدالصمد خادم است: