/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام یک زندانی در همدان

12 اکتبر 23
اعدام یک زندانی در همدان

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۰ مهر ۱۴۰۲: حکم یک زندانی به‌نام حسین بهره‌مند که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی همدان به اجرا درآمد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح دیروز، چهارشنبه ۱۹ مهر ماه، حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی همدان به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش حسین بهره‌مند احراز شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش هنگاو که نخستین بار این خبر را منتشر کرد، حسین بهره‌مند اهل شهر ربط از توابع سردشت بود و از سه سال پیش در زندان به‌سر میرد.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

تصویر زیر آگهی ترحیم حسین بهره‌مند است: