/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام یک زندانی در همدان

16 نوامبر 23
اعدام یک زندانی در همدان

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۵ آبان ۱۴۰۲: حکم یک زندانی به‌نام سیدرضا حسینی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی همدان به اجرا درآمد.

بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه، حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی همدان به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش سیدرضا حسینی، ۴۵ ساله احراز شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «سیدرضا حسینی اهل همدان بود و از حدود ۵ سال پیش با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد».

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

 

تصویر زیر آگهی ترحیم سیدرضا حسینی است: