/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام دو زندانی در زندان قزل‌حصار

29 نوامبر 23
اعدام دو زندانی در زندان قزل‌حصار

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۸ آذر ۱۴۰۲: حکم دست‌کم دو زندانی به‌نام‌های اقبال فتح‌الهی و محسن امرایی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد. دو زندانی با اخذ مهلت و یا رضایت به بندهای خود بازگشتند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح دیروز سه‌شنبه ۷ آذر ماه، حکم اعدام دست‌کم دو مرد در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد. این دو زندانی که هویتشان محسن امرایی و اقبال فتح‌اللهی احراز شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

این دو زندانی روز دوشنبه ۶ آذر ماه در یک گروه پنج نفری جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند. حکم زندانیان دیگر که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند، با اخذ مهلت و یا رضایت اجرا نشد و ایشان به بندهای خود بازگشتند.

اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

تصویر زیر آگهی ترحیم محسن امرایی است:

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر زیر آگهی ترحیم اقبال فتح‌اللهی است: