/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام شش زندانی «مواد مخدر» در اردبیل

20 دسامبر 23
اعدام شش زندانی «مواد مخدر» در اردبیل

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۹ آذر ۱۴۰۲: حکم شش زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی اردبیل به اجرا درآمد.

بنا به گزارش نسیم اردبیل، صبح امروز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه، حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی اردبیل به اجرا درآمد. این دو زندانی که هویتشان اعلام نشده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند. 

براساس این گزارش، طی روزهای گذشته نیز حکم چهار زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در این زندان به اجرا درآمده است. تاریخ دقیق اعدام این چهار زندانی مشخص نشده است.

خبرگزاری ایسنا، درطی گزارشی مختصر و بدون جزئیات، روز ۲۳ آذر ماه خبر از اعدام سه زندانی «مواد مخدر» در اردبیل داده بود. در این گزارش خبر اعدام یک زندانی دیگر در روزهای قبل اعلام شده بود.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «از تاریخ ۲۹ آبان کسی از داخل زندان اردبیل برای اجرای حکم منتقل نشده است و این شش زندانی احتمالا از زندان‌های دیگر جهت اجرای حکم به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده و حکم اعدام ایشان به اجرا درآمده است».

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.