/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در همدان

29 دسامبر 23
اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در همدان

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۸ دی ۱۴۰۲: حکم یک زندانی به‌نام رامین فقیری که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی همدان به اجرا درآمد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۶ دی ماه، جکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی همدان به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش رامین فقیری، ۲۷ ساله و اهل روستای وندرآباد کنگاور احراز شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «رامین فقیری از حدود سه سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد».

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

 

تصویر زیر متعلق به رامین فقیری است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر زیر آگهی ترحیم رامین فقیری است: