/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام سه زندانی «مواد مخدر» در اردبیل

3 ژانویه
اعدام سه زندانی «مواد مخدر» در اردبیل

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۳ دی ۱۴۰۲: حکم سه زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی اردبیل به اجرا درآمد.

بنا به گزارش ایرنا و به نقل از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، حکم سه زندانی در زندان مرکزی اردبیل به اجرا درآمد. در این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه منتشر شده، به هویت و یا تاریخ دقیق اجرای حکم این سه زندانی اشاره‌ای نشده است.

براساس این گزارش، این سه زندانی با اتهام «خرید و حمل مواد مخدر از نوع هروئین و تریاک» بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.