/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

شناسایی یک زندانی که با اتهام جاسوسی اعدام شد

5 ژانویه
شناسایی یک زندانی که با اتهام جاسوسی اعدام شد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۵ دی ۱۴۰۲: در تاریخ شنبه ۲۵ آذر، رسانه‌های داخل ایران، خبر اجرای حکم یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان که با اتهام «ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد» به اعدام محکوم شده بود را اعلام کرده بودند. اطلاعات جدیدی که در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، نشان می‌دهد که فرد اعدام شده، محسن سراوانی نام داشته و عضو بسیج بوده است.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، در تاریخ شنبه ۲۵ آذر ماه، رسانه‌های داخل ایران خبر از اجرای حکم یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان دادند که با اتهام «ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد» به اعدام محکوم شده بود. اطلاعات جدیدی که در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته نشان می‌دهد، فرد اعدام شده، محسن سراوانی، ۲۴ ساله نام داشته است.

براساس حکم این زندانی که در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، محسن سراوانی، عضو بسیج بوده و از تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اتهام محسن سراوانی در دادنامه «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم متخاصم صهيونيستی (موساد) و جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه و خيلی محرمانه و سری، از طریق مامورین دولت و در اختيار قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده به افسر سرویس متخاصم مستقيما و مع الواسطه به افراد فاقد صلاحيت» عنوان شده است.

در این پرونده یک مرد و یک زن نیز حضور دارند که به ترتیب به اعدام و حبس تعزیری محکوم شده‌اند. مردی که در این پرونده به اعدام محکوم شده، افشين قربانی ميشانی نام دارد که هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برد. اتهامی که افشین برای آن به اعدام محکوم شده «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم متخاصم صهيونيستی (موساد) و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده محرمانه و خيلی محرمانه و سری از طریق افراد فاقد صلاحيت و ارایه آن به افسر سرویس متخاصم موساد شخصی بنام دیوید» عنوان شده است.

تصویر زیر محسن سراوانی (سمت چپ) در کنار سردار وحید حقانیان (سمت راست) معاون اجرایی دفتر خامنه‌ای: