/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در همدان

18 ژانویه
اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در همدان

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۸ دی ۱۴۰۲: حکم یک زندانی به‌نام جلیل سلیمانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی همدان به اجرا درآمد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه، حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی همدان به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش جلیل سلیمانی، حدودا ۳۵ ساله و اهل کنگاور احراز شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «جلیل سلیمانی از سال ۹۹ به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و مشارکت در توزیع بازداشت و به اعدام محکوم شده بود».

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

تصویر زیر آگهی ترحیم جلیل سلیمانی است: