/ IHRights"The int'l community should not remain silent about the increasing suppression of #Iranian lawyers and jurists. We… https://t.co/Y5rRs0D71C18 دسامبر

تهیدستان، قربانیان اصلی اعدام

11 ژوئیه 17
تهیدستان، قربانیان اصلی اعدام
موضوع روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ سال ۲۰۱۷ فقر خواهد بود. در کشورهایی که هنوز مجازات مرگ اجرا می‌شود این اغلب تهیدستان و افراد به حاشیه رانده شده هستند که قربانی این مجازات غیر انسانی می‌شوند. اگر در این مورد تجربه و اطلاعاتی دارید لطفاً به آدرس سازمان حقوق بشر ایران ارسال نمایید. سازمان حقوق بشر ایران یکی از ۲۰ عضو شورای راهبردی ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ است؛ این ائتلاف جهانی بیش از ۱۴۰ عضو از ۴۰ کشور مختلف دارد که برای لغو مجازات مرگ در سراسر جهان تلاش می‌کنند.