/ IHRightsیک زندانی که با اتهام «#قتل عمد درحین #سرقت_مسلحانه» به #قصاص_نفس (اعدام) محکوم شده، در زندان مرکزی #سنندج جهت اجرا… https://t.co/rrCjrQCO4G20 اکتبر

شماره ۹۸ مجله حقوق ما: آزادی بیان

6 ژوئن 19

بر اساس ماده ۱۹ این اعلامیه هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل این است که فرد از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و همچنین در کسب اطلاعات و افکار و نیز در انتشار آن افکار با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. اما اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبارت کلی و مبهمی به کار برده که بیش از آنکه ضامن آزادی بیان باشد، مرز و قیدی برای آن تعیین کرده است.

این اصل می‌گوید نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند اما مفهوم کلی و مبهم «مخل به مبانی اسلام» بودن مساله ای است که هر ممکن است هر اظهارنظری را شامل شود.

در شماره ۹۸ مجله حقوق ما به موضوع آزادی بیان پرداخته‌ایم؛ رویکرد اصلی مقالات این شماره، تقابل حکومت‌ها با آزادی بیان و قانون‌گذاری در این حوزه است.

سردبیر: نعیمه دوستدار

همکاران: معین خزائلی، مریم دهکردی، نقی محمودی، نیلوفر جعفری، رضا حاجی حسینی