/ IHRights“Plaintiffs asked for money to forgive but the prisoner’s family weren't rich enough to pay the #BloodMoney." Accor… https://t.co/5YGwnKO29D24 اوت

شماره ۱۰۴ مجله حقوق ما: معافیت از مجازات

12 اوت

یکی از راهکارهای فردی کردن مجازات‌ها، تخفیف و معافیت از مجازات است که در جمهوری اسلامی در قانون ۱۳۹۲ از ماده ۳۷ تا ماده ۳۹ بخش‌هایی به آن اختصاص داده شده است. این کار به شکل‌های مختلفی انجام می‌شود؛ مانند تخفیف، تبدیل و معافیت از مجازات.

در شماره جدید مجله حقوق ما، شیوه‌های مختلف معافیت از مجازات بررسی شده است با این امید که با پررنگ شدن معافیت‌های موثر و نقد معافیت‌های غیرقانونی و خلاف اصول علم حقوق، گامی در راه کاهش جرایم و خالی شدن زندان‌ها از مجرمانی برداشته شود که استحقاق معافیت از مجازات را دارند.