/ IHRightsاعدام بس است - برنامه ۱۰۹ در این برنامه: ویژه برنامه قتل شاهين ناصری در زندان در گفتگو با حسن نایب‌هاشم (پزشک و فع… https://t.co/E5Tw1xOAeG24 سپتامبر

شماره ۶۳ مجله حقوق ما: «ماده ۹۱» و اعدام نوجوانان

27 سپتامبر 17

تغییراتی که در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی پدید آمد، این امید را برای مدافعان حقوق بشر نیز به همراه داشت که به استناد ماده ۹۱ آن، تغییری عمده در مسأله صدور اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال پدید آید و با اعاده دادرسی، احکام اعدام صادرشده در سال‌های پیش از ۱۳۹۲، نقض شود.

در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» این ماده، تبصره‌ای نیز دارد که قید می‌کند «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

اما حال، پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون، امید به تغییر چشمگیر در اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال با کمک ماده ۹۱، تا چه حد به حقیقت پیوسته است؟

مجله حقوق ما در این شماره، نظر وکلا، حقوق‌دانان و کنش‌گران حقوق بشر را در این زمینه، جویا شده است. 

لینک فایل پی‌دی‌اف مجله