/ IHRights#هیراد_پیربداقی، فعال کارگری که از یک ماه پیش بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوین به‌سر میبرد، از سوی وزارت اطلاعات برا… https://t.co/84aoDzPpqL07 دسامبر

تأخیر در قصاص چشم و گوش متهم اسیدپاشی به دلیل امتناع پزشکان از اجرای حکم

21 ژانویه 15
تأخیر در قصاص چشم و گوش متهم اسیدپاشی به دلیل امتناع پزشکان از اجرای حکم

 یک مرد به قصاص یک چشم و یک گوش از طریق عمل جراحی  به عنوان مجازات جهت اسید پاشی محکوم شده است. اما به دلیل عدم همکاری پزشکان با واحد اجرای احکام این حکم هنوز اجرا نشده  است. سازمان حقوق بشر ایران  استفاده مقامات ایرانی از مجازات وحشیانه را محکوم کرده و خواستار واکنش از سوی جامعه بین المللی می باشد. سخنگوی این سازمان، محمود امیری مقدم گفت: "حذف مجازات غیر انسانی در قانون و عمل باید یک پیش شرط برای هر گونه بهبود در روابط بین مقامات ایران و جامعه بین المللی باشد". سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواهان عدم مشارکت در این اعمال وحشیانه از سوی پزشکان شد. او گفت: "مشارکت در چنین مجازات هایی نقض جدی سوگند بقراط می باشد و هر کسی که در اجرای چنین احکامی مشارکت نماید نمی تواند خود را پزشک بنامد ".  

حقوق بشر ایران، ۱ بهمن ۱۳۹۳: به گزارش امروز خبرگزاری فارس، حکم قصاص یک چشم و یک گوش یک مرد به دلیل عدم تمایل پزشکان اجرا نشده است.

پیرو این گزارش قاضی "دشتبان" از " واحد اجرای احکام" دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ، با اشاره به اینکه قصاص محکوم پرونده با عمل جراحی انجام می‌شود، اظهار داشت: " ما برای اجرای حکم منتظر پاسخ پزشکی قانونی هستیم.  هنوز پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دلیل تعلل در اجرای حکم عدم پذیرش از ناحیه پزشکان است". وی خاطرنشان کرد: " پزشکی قانونی ناظر بر اجرای حکم است و ما نمی‌توانیم به پزشکی قانونی و یا یک پزشک بگوییم «باید» این کار را انجام دهد".

 

دشتبان تصریح کرد: "در هر صورت ما با پزشکی قانونی مکاتبه کرده‌ایم و طی جلسه‌ای که سرپرست دادسرای امور جنایی با پزشکی قانونی داشته، مقرر شده تا پزشکی قانونی پس از فراهم شدن مقدمان اجرای حکم و معرفی پزشک به ما خبر نهایی را اعلام کند".

این مرد جوان که به از دست دادن چشم و گوش محکوم شده است "حمید - ص" نام دارد و متهم به پاشیدن اسید روی مرد دیگری به نام "داود روشنایی" در سال ١٣٨٤می باشد. او به قصاص از طریق از دست دادن یک چشم و یک گوش محکوم شده است.

سازمان حقوق بشر ایران استفاده مقامات ایران از مجازات‌های غیر انسانی را به شدت محکوم می کند. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان گفت: "مقامات ایرانی از جمله معدود حکومت هایی در جهان هستند که هنوز احکام قرون وسطی مانند قطع اعضاء بدن، کوری و اعدام در ملاء عام را صادر و اجرا می‌‌کنند . این در حالی است که روابط مابین ایران و جامعه بین المللی در حال بهبود است. ما مصرانه از سازمان ملل متحد و همه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با ایران می خواهیم از تمامی کانال‌های خود به منظور پایان دادن به این مجازاتها استفاده  کنند". امیری مقدم افزود: "حذف مجازات غیر انسانی در قانون و عمل باید یک پیش شرط برای هر گونه بهبود در روابط بین مقامات ایران و جامعه بین المللی باشد".

سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواهان عدم مشارکت در این اعمال وحشیانه از سوی پزشکان شد. او گفت: "مشارکت در چنین مجازات هایی نقض جدی سوگند بقراط می باشد و هر کسی که در اجرای چنین احکامی مشارکت نماید نمی تواند خود را پزشک بنامد ".