/ IHRightsنامه #نرگس_محمدی به #انریک_مورا: «چطور است که شما برای ادامه مذاکرات با حکومت ایران می‌توانید به ایران سفر کنید و ح… https://t.co/0riqk70L0105 اوت

تلویزیون حقوق بشر ایران - برنامه ۹

17 اکتبر 15
در این برنامه: -مصاحبه با رها بحرینی از عضو بین الملل درباره آزار و اذیت آتنا فرقدانی، کارتونیست زندانی در ایران و اجبار وی به تست بکارت -فرزندان محمد کریمی فعال مدنی از بازداشت پدرشان خبر می دهند -مصاحبه با هاشم خواستار فعال فرهنگی درباره تجمع سکوت معلمان در مشهد -تجمع فرهنگیان در سنندج، سقز و تهران -خواهر و مادر محمدعلی طاهری از اعتصاب غذای این زندانی عقیدتی محکوم به اعدام می گویند -محمدعلی جداری فروغی وکیل سحر مهابادی منفرد محکوم به قصاص و اعدام از بخشش موک