/ IHRights#علی_یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و #امیرحسین_مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه، پس از تحمل ۸۰۸… https://t.co/Oc6KcytqU427 ژوئن

اعدام بس است (برنامه سی ام) گفتگوی احمد رافت با صالح کامرانی

28 نوامبر 15
صالح کامرانی تا قبل از مهاجرت به خارج از کشور وکیل دادگستری بوده است و دفاع از برخی زنادنیان سیاسی را نیز عهده دار بوده است