/ IHRightsاحسان حسین‌زاده، حقوق‌دان: «می‌توان ادعا کرد که نتایج این #نظرسنجی می‌تواند دیدگاه بخش قابل توجهی از جامعه دانش آمو… https://t.co/h5LpwvLV8I21 اوت

اعدام بس است (برنامه چهل و یکم) گزارش هفته

15 فوریه 16
ادامه بحث در مورد لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر