/ IHRightsاعدام. بس است - برنامه ۱۰۸ در این برنامه: سالگرد اعدام نواد افکاری بازداشت توماس، خواننده رپ زیرزمینی محکومیت‌های… https://t.co/RVD9OOikxY17 سپتامبر

اعدام بس است ( برنامه ۵۰) گفتگو با سامان رسول‌پور

2 سپتامبر 16
گفتگو با سامان رسول‌پور، روزنامه نگار کرد، در رابطه با برخورد مردم در مناطق کرد نشین با اعدام در ملاء عام و بخشش در موارد قصاص