/ IHRightsاعدام بس است - برنامه ۱۰۹ در این برنامه: ویژه برنامه قتل شاهين ناصری در زندان در گفتگو با حسن نایب‌هاشم (پزشک و فع… https://t.co/E5Tw1xOAeG24 سپتامبر

اعدام بس است (برنامه ۶۱)

11 اوت 17
اعدام بس است (برنامه ۶۱) در این برنامه: اعدام یک کودک دیگر در جمهوری اسلامی اخبار گزارشی از نشست خبری «به قابیل دست نزنید» در شهر رم در رابطه با اعدام‌های دهه ۶۰ دولت جدید حسن روحانی و حقوق بشر صدای آنها: علی رازینی و علی فلاحیان اعدام‌های دهه ۶۰ را توجیه می‌کنند گفتگو با رویا کاشفی، مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران گزارش ویژه: تاریخچه قصاص از عهد باستان تا امروز