/ IHRightsیک‌شنبه گذشته سه زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان میناب #اعدام شدند.… https://t.co/RsNAG5LkKe19 ژوئیه

اعدام بس است (۶۷برنامه) پرونده ویژه رامین حسین‌پناهی

4 سپتامبر 18
پرونده ویژه رامین حسین‌پناهی