/ IHRightsچهار نفر از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، یک نفر با اتهام «محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی»… https://t.co/Rxa4Y4eZ3u22 ژانویه

مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال با مدیر سازمان حقوق بشر ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

11 اکتبر 18
مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال با محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام.