/ IHRightsچهار نفر از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، یک نفر با اتهام «محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی»… https://t.co/Rxa4Y4eZ3u22 ژانویه

اعدام بس است - برنامه ۶۹

16 نوامبر 18
در این برنامه: ابهام در اعدام فعالان عرب در گفتگو با یوسف عزیزی بنی‌طرف احکام اعدام برای مفسدان اقتصادی تهدید به اعدام فعالان محیط زیست در گفتگو با محمدحسین آقاسی تهدیثد کامیونداران معترض به اعدام احکام اعدام برای کودکان در جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی نامه نهاد‌های حقوق بشری به سازمان ملل حذف مجازات اعدام در مالزی در گفتگو با رافائی شنوی حازان