/ IHRights#گلرخ_ابراهیمی‌ایرایی، فعال مدنی زندانی که اوایل بهمن ماه سال گذشته از زندان قرچک ورامین به زندان #آمل تبعید شد، از… https://t.co/oSKL92kihf15 آوریل

اعدام بس است - برنامه ۶۹

16 نوامبر 18
در این برنامه: ابهام در اعدام فعالان عرب در گفتگو با یوسف عزیزی بنی‌طرف احکام اعدام برای مفسدان اقتصادی تهدید به اعدام فعالان محیط زیست در گفتگو با محمدحسین آقاسی تهدیثد کامیونداران معترض به اعدام احکام اعدام برای کودکان در جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی نامه نهاد‌های حقوق بشری به سازمان ملل حذف مجازات اعدام در مالزی در گفتگو با رافائی شنوی حازان