/ IHRightsRT @iranhr: اگر آن‌گونه که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، پلیس بین الملل #شهروز_سخنوری را تحویل #ایران داده باشد، آنگاه آنان نیز در #اع…17 اوت

اعدام در ملاء عام سه زندانی در شیراز ۱۸+

21 نوامبر 18
سازمان حقوق بشر ایران، ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷: سه زندانی که با اتهام "سرقت مسلحانه" به اعدام محکوم شده بودند، در میدان پیام شیراز و در ملأ عام با حضور کودکان اعدام شدند.