/ IHRightsبه خانواده #محمد_کلهر، دانش آموز و #کودک_مجرم بروجردی که چهار سال قبل در سن ۱۵ سالگی به اتهام قتل معلم خود بازداشت… https://t.co/zXpzJU4EcX17 فوریه

اعدام در ملاء عام سه زندانی در شیراز ۱۸+

21 نوامبر 18
سازمان حقوق بشر ایران، ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷: سه زندانی که با اتهام "سرقت مسلحانه" به اعدام محکوم شده بودند، در میدان پیام شیراز و در ملأ عام با حضور کودکان اعدام شدند.