/ IHRightsRT @iranhr: اگر آن‌گونه که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، پلیس بین الملل #شهروز_سخنوری را تحویل #ایران داده باشد، آنگاه آنان نیز در #اع…17 اوت

شصت ثانیه علیه اعدام: ویدا مهران‌نیا

29 ژانویه 19
ویدا مهران‌نیا، همسر دکتر احمدرضا جلالی ( پزشک ایرانی محکوم به مجازات اعدام)، هم به کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» پیوست