/ IHRightsRT @iranhr: این هفته تعداد کسانی که در سال جاری میلادی قربانی قتل از قبل برنامه ریزی شده قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده اند به ۲۰۰ نفر رسید.…18 سپتامبر

اعدام بس است (برنامه ۷۲) جمهوری اسلامی، ۴۰ سال اعدام

6 فوریه 19
جمهوری اسلامی، ۴۰ سال اعدام گفتگو با حنیف حیدرنژاد