/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دهدشت به اجرا درآمد. https://t.co/JoRyLqCpvs10 ژوئیه

اعدام بس است باز می‌گردد

7 ژوئن
هر دوهفته یکبار میزبان «اعدام بس است» باشید