/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام شمس‌الدین سلیمانی که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی… https://t.co/n0dyKnmHI415 ژانویه

اعدام بس است ۸۸

14 دسامبر 20
در این برنامه: واکنش‌های جهانی به اعدام روح‌الله زم دونالد ترامپ فرمان اجرای ۵ حکم اعدام را صادر کرد کارزار ميثاق ملی برای حذف مجازات اعدام گفتگو با شهلا عبقري، از رهبری حزب آزادی و رفاه ایران سعید گنجی، رئیس هیات مديره اتحادیه برای دمکراسی در ایران هوشنگ امیراحمدی، بنیان‌گذار اتحاد برای ایران نوین