/ IHRightsحکم یک زندانی کرد که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #زاهدان به اجرا درآمد… https://t.co/8jDSx8Zsa330 مه

اعدام بس است - برنامه ۱۳۷

13 مه 22
ویژه برنامه اعدام احتمالی احمدرضا جلالی قبل از پایان ماه اردیبهشت در گفتگو با شیوا محبوبی ـ سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران محمود امیری مقدم - سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران و صحبت‌های «مادر عصمت» (عصمت وطن‌پرست) در استکهلم (فیلم صحبت‌های «مادر عصمت» از سوی فرزاد صیفی‌کاران در اختیار «اعدام بس است» قرار گرفته است)