/ IHRights#علی_یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و #امیرحسین_مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه، پس از تحمل ۸۰۸… https://t.co/Oc6KcytqU427 ژوئن

اعدام بس است - برنامه ۱۴۰

3 ژوئن
در این برنامه گفتگو با شهران خلدی (حقوقدان) و مجتبى واحدی ( تحلیلگر) در رابطه با اعدام ۲۶ نفر در ده روز در جریان اعتراض‌های اخیر