/ IHRights#علی_یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و #امیرحسین_مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه، پس از تحمل ۸۰۸… https://t.co/Oc6KcytqU427 ژوئن

اعدام بس است - برنامه ۱۴۲

19 ژوئن
در این برنامه گفتگو با محمد مقیمی، حقوقدان، در رابطه با اعدام‌های اخیر