/ IHRightsبندر انزلی- مردم با حضور پرشمار در مراسم سومین روز پس از قتل #مهران_سماک به دست مأموران امنیتی، شعارهایی علیه خامن… https://t.co/ItEJuyiLcp02 دسامبر

اعدام بس است - برنامه ۱۶۲

10 نوامبر
ویژه برنامه زن، زندگی، آزادی در گفتگو با محمود امیری‌مقدم - مدیر سازمان حقوق بشر ایران - در رابطه با احکام اعدام برای معترضین و نیره انصاری - حقوقددان - در رابطه با کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب