/ IHRights#Iran: Hamed Alayi, Iman Safavi, Ali Khanbadal and Ali Khangoldi were executed for rape charges in Rajai Shahr Pris… https://t.co/ChqCQ7o3xA30 ژوئن

سه اعدام در ملاء عام امروز در طرقبه

4 ژانویه 15
سه اعدام در ملاء عام امروز در طرقبه
 با توجه به گزارش‌های رسمی و غیر رسمی ۱۷ نفر درطی ۴ روز نخست سال ۲۰۱۵ اعدام شده اند.  

حقوق بشر ایران، ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳: سه مرد امروز در شهر طرقبه در نزدیکی مشهد به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس سه مرد به نامهای "مهدی . و "، "احسان . ک" و "محمود . ک " به اتهام تجاوز به یک زن جوان در یکی از روستاهای نزدیک طرقبه محکوم به اعدام شده بودند.

در این گزارش به سن افراد و زمان دقیق جرم اشاره‌ای نشده است.

به گفته این گزارش مهدی و احسان به اتهام تجاوز به عنف، از طریق اعدام در ملاء عام به مرگ محکوم شدند، در حالی که محمود به خاطر تهدید و تجاوز به این زن به ۱۰۰ ضربه شلاق و اعدام در ملاء عام محکوم شد.

در یازدهم دی ماه ، یک مرد در قزوین به دار آویخته شد، در حالی که بر اساس منابع غیر رسمی در همین روز ۱۳ زندانی در سه زندان مختلف به دار آویخته شدند.

این افراد شامل چهار زن در بم، ۷ زندانی در کرمان و دو زندانی در بندرعباس بودند.