/ IHRightsRT @IHRights: اگر مدارک و اسنادی در مورد کشته‌شدگان دارید، از طریق شماره زیر می‌توانید با سازمان حقوق بشر ایران تماس بگیرید. #اعتراضات_سراس…05 اکتبر

سه فعال هنری تا پنج روز دیگر باید خود را به زندان معرفی کنند

27 مه 16
سه فعال هنری تا پنج روز دیگر باید خود را به زندان معرفی کنند

حقوق بشر ایران، ۷ خرداد ماه ۱۳۹۵: طبق حکمی که مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان دریافت کرده‌اند باید تا ۵ روز دیگر خود را به زندان معرفی کنند.

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، مهدی رجبیان و یوسف عمادی (هردو موسیقی‌دان) که به همراه حسین رجبیان (فیلمساز) بازداشت شده و به جریمه نقدی و زندان محکوم شده بودند برای اجرای حکم فراخوانده شدند.

این سه هنرمند اردیبهشت ماه سال ۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به ۶ سال زندان و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران (تجدید نظر) به ۳ سال زندان تعزیری و ۳ سال زندان تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "طی روز جاری احضاریه‌ای به دست ایشان رسیده است که باید ظرف مدت ۵ روز خود را به زندان معرفی کنند."

اتهاماتی که این سه فعال عرصه هنری به علت آن به زندان و جریمه نقدی محکوم شده‌اند توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و کسب مال نامشروع از طریق فعالیت سمعی و بصری عنوان شده است.

هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین الملل نروژ، انجمن قلم نروژ و سازمان موزیک امن (safeMUSE) در نامه مشترکی به وزارت امور خارجه نروژ خواهان تلاش دولت نروژ برای توقف و لغو احکام صادر شده برای این سه هنرمند شدند.