/ IHRightsRT @AmmarMaleki: I am a board member of IHR @IHRights; for those who are interested and have a relevant background there is a vacancy: Vaca…21 مه

اعدام سه زندانی در بیرجند

21 دسامبر 16
اعدام سه زندانی در بیرجند

حقوق بشر ایران، ۱ دی ماه ۱۳۹۵: سه زندانی بلوچ با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند اعدام شدند.

بنابه گزارش تارنمای هرانا؛ روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه، سه شهروند بلوچ با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند (خراسان جنوبی) اعدام شدند.

دو تن از این زندانیان «الله نور درون پرور» و ناصر براهویی «نام داشتند اما نام زندانی سوم مشخص نشده است.

اعدام این سه زندانی که پیش از اعدام در بند ۱۰۵ زندان بیرجند نگهداری می‌شدند تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.