/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام شمس‌الدین سلیمانی که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی… https://t.co/n0dyKnmHI415 ژانویه

اعدام پنج مرد و دو زن در رشت، ارومیه و شاهرود

5 مارس 17
اعدام پنج مرد و دو زن در رشت، ارومیه و شاهرود

حقوق بشر ایران، ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵: چهار زندانی شامل دو زن در زندان مرکزی رشت (لاکان)، دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه (دریا) و یک زندانی در زندان شاهرود اعدام شدند.

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز شنبه ۱۴ اسفند ماه ۴ زندانی در زندان مرکزی رشت اعدام شدند. این زندانیان شامل دو مرد و دو زن می‌شدند و در یک گروه ۵ نفری جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

سه تن از این زندانیان با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند و اتهام نفر چهارم تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده است. پنجمین زندانی نیز با اتهام قتل عمد قرار بود اعدام شود که با گرفتن مهلت از شکات پرونده فعلاً به سلول خود بازگشته است. هویت یکی از مردانی که اعدام شد "شاه محمدی" احراز شده است.

همچنین خبرگزاری هرانا خبر از اعدام یک زندانی در صبح شنبه ۱۴ اسفند ماه در زندان شاهرود (سمنان) داد. این زندانی با اتهام "حمل و نگهداری یک کیلو و هشتصد گرم مخدر صنعتی شیشه" به اعدام محکوم شده بود. هویت این زندانی "اسماعیل عرب زمانی" احراز شده است.

به گزارش همین تارنمای حقوق بشری، دو زندانی نیز در سپیده دم شنبه ۱۴ اسفند ماه در زندان مرکزی ارومیه (دریا) اعدام شدند. هویت این دو زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند "ناجی پیام" و "عشق‌علی با نام مستعار اشکان" اعلان شده است. این منبع احتمال اینکه اعدام شدگان سه نفر بوده باشند را نیز در نظر گرفته است.

تالحظه تنظیم این خبر هیچ یک از اعدام‌های فوق از سوی رسانه‌های رسمی ایران و روابط عمومی قوه قضائیه اعلام نشده اند.