/ IHRightsMahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr): #AliArjangi’s suicide attempt may be his last effort to make his voice heard by… https://t.co/a0njTYnQpk12 ژوئن

اعدام شش زندانی در زندان رجایی شهر کرج

12 ژوئیه 17
اعدام شش زندانی در زندان رجایی شهر کرج

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۶: شش زندانی که عمدتا با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، چهارشنبه ۲۱ تیر ماه حکم اعدام شش زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

این زندانیان عمدتا با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه از بندهای مختلف این زندان به سلول انفرادی منتقل شدند.

هویت سه تن از اعدام شدگان «محمد همه‌وند» از بند ۱. «حمید اسلامی» از بند ۲ و «محمد شیرزاد» احراز شده است.

این زندانیان در یک گروه سیزده نفری به سلول انفرادی منتقل شده بودند و هفت نفر دیگر با اخذ مهلت از شاکیان پرونده به سلول‌های خود بازگشتند.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۱۴۲ اعدام از میان ۵۳۰ اعدام در سال ۲۰۱۶ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هرنوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.

اعدام زندانیان فوق تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.