/ IHRightsیک زندانی که با اتهام «#قتل عمد درحین #سرقت_مسلحانه» به #قصاص_نفس (اعدام) محکوم شده، در زندان مرکزی #سنندج جهت اجرا… https://t.co/rrCjrQCO4G20 اکتبر

انتقال چهار مرد و یک زن به سلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیه

25 ژوئیه 17
انتقال چهار مرد و یک زن به سلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیه

سازمان حقوق بشر ایران، ۳ مرداد ماه ۱۳۹۶: پنج زندانی از جمله یک زن در زندان مرکزی ارومیه (دریا) به سلول انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، سه‌شنبه ۳ مرداد ماه چهار مرد و یک زن در زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام در موردشان اجرا شود.

دو تن از این زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند از بند ۳ و ۴ زندان ارومیه بوده و «فتاح امینی» و «خالد امینی» نام داشتند.

دو مرد دیگر که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند از بند ۱۵ این زندان منتقل شده‌اند. این دو مرد «فرهاد موسی‌زاده» و «داوود مالدار» نام داشتند.

همچنین منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که یک زن نیز که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده است از بند زنان به سلول انفرادی منتقل شده و قرار است حکم اعدام وی نیز به اجرا درآید. هویت این زن تا لحظه تنظیم این خبر احراز نشده است.